Науково-практична конференція «Музейна справа в Києві: історія, виклики, перспективи (до 40‑річчя Музею історії міста Києва)»

                                                         Міністерство культури України
 Київська міська державна адміністрація
 Департамент культури
 МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Науково-практичної конференції
«Музейна справа в Києві: історія, виклики, перспективи
(до 40‑річчя Музею історії міста Києва)»
 
Дата і місце проведення конференції: 29-30 листопада 2018 року, Музей історії міста Києва, Музейно-виставковий центр «Музей історії Києва», вул. Богдана Хмельницького, 7, м. Київ.
Тематичні напрями роботи конференції:
  • історія Києва;
  • висвітлення історії Києва в музейній експозиції: досвід і перспективи;
  • історія створення та діяльності музейних закладів Києва;
  • видатні діячі музейної справи в Києві;
  • колекції київських музеїв як історичне джерело;
  • проблеми комплектування, обліку, збереження й каталогізації музейних колекцій;
  • здобутки на ниві реставрації та консервації музейних предметів;
  • теорія, методика і практика в музейній педагогіці та інклюзії;
  • тенденції та новації в музейній промоції.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Для участі в конференції необхідно до 25 листопада 2018 року надіслати заявку (форма заявки в додатку) і до 31 грудня 2018 року – текст доповіді (статтю) за темою власних наукових досліджень.  Вимоги до тексту: обсяг до 12 сторінок формату А4 (14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5; не більше 20 тис. знаків з пробілами); посилання посторінкові. Ілюстрації подаються окремо у форматі .tiff або .jpg. Стаття повинна містити такі елементи: чітко сформульовану наукову проблему; коротку характеристику історіографії, залученого автором джерельного матеріалу та використаних методів дослідження; уточнення щодо новизни авторського підходу до вирішення проблеми; опис ходу та результатів дослідження, висновки. Заплановано видання електронного збірника матеріалів конференції.
Раніше опубліковані матеріали до друку прийматися не будуть. Можлива участь у роботі конференції без публікації.
Організатор конференції залишає за собою право відбору доповідей для виступів і публікації.
Проїзд, проживання, харчування учасників конференції за власні кошти.
Заявки й тексти доповідей (статті) прохання надсилати на e-mail: korniienkomv@gmail.com; тел. (044) 278-14-26, (097) 881-73-91 Маргарита Корнієнко, учений секретар Музею історії міста Києва.
 
Додаток
Заявка
на участь у роботі Науково-практичної конференції «Музейна справа в Києві:
історія, виклики, перспективи (до 40‑річчя Музею історії міста Києва)»
(29-30 листопада 2018 року, м. Київ)
Прізвище, ім’я, по батькові

(без скорочень)

Місце роботи

(без абревіатури)

Посада
Учене звання, учений ступінь
Телефон

(робочий, мобільний)

E-mail
Тема доповіді
Необхідність використання аудіовізуальних засобів
Анотація (до 1000 знаків)
Дата заповнення
Підпис (прізвище, ініціали)
*усі поля обов’язкові для заповнення.                                 MIK_Konf_2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.