Фото проектів 2019

«ТАЄМНИЧА УКРАЇНА. НАРИС ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ». Виставка Дмитра Коваля / “MYSTERIOUS UKRAINE. ESSAY OF TODAY’S HISTORY “. Exhibition by Dmytro Koval

«БЕЗМЕЖНА РЕАЛЬНІСТЬ». Виставка Сергія Суглобова / “Unlimited reality”. Exhibition by Serhii Suhlobov

«АРТЕФАКТИ ДОСТАТКУ». Виставка Слави Займака / “Artifacts of wellbeing”. Exhibition by Slava Zaimak

«ДИВА ТРАПЛЯЮТЬСЯ». Виставка живопису Ольги Кізуб / “MIRACLES HAPPEN”. Exhibition of painting by Olha Kizub

«У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ». Колективна виставка Української творчої жіночої фундації W’ART / “IN SEARCH OF HARMONY”. Collective exhibition of W’ART, The Ukrainian Women in Art Foundation

«ЖИВОПИС. ЛЕВКАС». Виставка Миколи Журавля / «Painting. LEVKAS». Exhibition by Mykola Zhuravel

«УСІ ГРОШІ СВІТУ». Арт-проект Ольги Адам / “ALL THE MONEY IN THE WORLD”. Art project by Olha Adam

«ВЛАСНОГО ВСЕСВІТУ СТРАТИ». Виставка Ліни Горєлової / «SELF UNIVERSE STRATUMS». Exhibition by Lina Gorelova

«ІНША КРАСА». Виставка скульптури Василя Корчового / «DIFFERENT BEAUTY». Sculpture by Vasyl Korchovyi

 

«ДИВЛЯЧИСЬ ЗАКРИТИМИ ОЧИМА». Виставка живопису Наталі Зіновчук / “LOOKING WITH CLOSED EYES”. Painting Exhibition by Natali Zinovchuk

«SPECULUM». Виставка живопису Олексія Ревіки / «SPECULUM». Еxhibition of painting by Oleksii Revika

«СВІТЛО». Виставка концептуального живопису Cергія Попова / “LIGHT”. Exhibition of conceptual painting by Serhii Popov

«ПРИЧЕТНІСТЬ». Виставка живопису Ганни Криволап / «Implication». Exhibition of painting by Ganna Kryvolap

«КВІТКОВА ДУША». Фотовиставка Ірини Бекетової / “FLOWER SOUL”. Photo exhibit by Iryna Beketova

«МОЖНА – НЕ МОЖНА». Арт-проект Української асоціації жіночих досліджень в мистецтві (UAFRA) / “YOU CAN – YOU CAN NOT”. Art-project by Ukrainian Association for Feminist Studies in Art (UAFRA)

«ФАКТУРА ЕМОЦІЙ». Скульптура і графіка Руслана Романишина. Живопис Леоніда Багрія / "THE TEXTURE OF EMOTIONS". Sculpture and graphics by Ruslan Romanyshyn. Painting by Leonid Bahrii

«АКВАРЕЛІСТИ КИЄВА». Виставка Національної академії мистецтв України та Національної спілки художників України / «KYIV WATERCOLORISTS». Exhibition by the National Academy of Ukraine’s Arts and National Union of Ukraine’s Artists

«ГЕОГРАФІЯ». Виставка етнічних прикрас Слави Салюк / «GEOGRAPHY». Exhibition of ethnic jewelry by Slava Saliuk

«Autoморфізм». Виставка живопису Юрона Шевченка / «Automorfìzm». Exhibition of painting by Yuron Shevchenko

«КАРАВАН ВИДІНЬ». Виставка Гайрат Байматова / “The Caravan of Visions”. Exhibition by Gairat Baimatov

«ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЩАСТЯ…». Виставка живопису Анни Чичеріної / “Welcome to happiness”. Exhibition of paintings by Anna Chycherina

«МЕТАМОДЕРН. ПОШУК ДОСКОНАЛОСТІ». Фотопроект / “Metamodern. In search of perfection”. Photo project.

«LA-LA-LA І НАДІЇ». Виставка живопису Алли Шоріної / “LA-LA-LA AND HOPES.” Exhibition of paintings by Alla Shorina

«ВІДЧУЙ СВІЙ ТАЛАНТ». Виставка робіт Студії живопису Тетяни Король / «UNCOVER YOUR TALENT». Paintings of Tetiana Korol Studio

«ПРОСТО ЛІТО!». Арт-проект Ірини Акімової спільно з Українською асоціацією жіночих досліджень у мистецтві (UAFRA) / “SIMPLY SUMMER!”. Art project by Iryna Akimova and the Ukrainian Association for Feminist Studies in Art (UAFRA)

«НОВИЙ НООСФЕРНИЙ АВАНГАРД». Виставка Олександра Клименка / «NEW NOOSPHERIC AVANT-GUARDE ". Exhibition by Oleksandr Klymenko

«ЧОРНИЙ КОМАНДИР». Проект в рамках Kyiv art week / «BLACK COMMANDER». Project within Kyiv art week

«IСТОРІЇ». Виставка Олесі Джураєвої в рамках проекту «Kyїv art school» / «Stories». Exhibition by Olesia Dzhurayeva within Kyїv art school project

«Червона Королева. 18+». Виставка живопису Ірини Федоренко (SEMIRA) / «Red queen. 18+». Exhibition of painting by Iryna Fedorenko (SEMIRA)

«INCEPTION». Виставка живопису Яни Морган / «INCEPTION».Exhibition of painting by Yana Morgan

«ПЕРШІ ІМЕНА». Виставка українського класичного мистецтва / “FIRST NAMES”. Exhibition of Ukrainian classical art

«ОММ». Виставка живопису Володимира Бовкуна в рамках проекту Kyїv art school / «ОММ». Exhibition of painting by Volodymy Bovkun within Kyїv art school project

«ЕВОЛЮЦІЯ ДУШІ. В ОБІЙМАХ ВСЕСВІТУ». Виставка картин Христини Снігур / “SOUL EVOLUTION. IN THE EMBRACE OF THE UNIVERSE “. Exhibition of paintings by Chrystyna Snigur

«МАГІЧНІ ЯВИЩА АБО РІЗНА МІРА ДРІМУЧОСТІ». Виставка живопису Taisha 3,14 / «MAGICAL PHENOMENON OR A DIFFERENT MEASURE OF IGNORANCE». Exhibition of painting by Taisha 3,14

«НАВКОЛО СИМВОЛІВ». Виставка живопису Андрія Лапонова / «AROUND SYMBOLS». Exhibition of paintings by Andrii Laponov

«ПІДГЛЕДІЛА». Фотопроект Вікторії Сметани / «Peeked through». Photo project by Viktoria Smetana

«ДЕРЕВИНА. ДРУГЕ ЖИТТЯ». Виставка скульптури Андрія Ревенка. / “The WOOD. A SECOND LIFE”. Exhibition of sculpture by Andriy Revenko

"Крізь прозоре полотно". Виставка живопису Наталії Петренко-Літвінової / "Through a lucid canvas". Exhibition of painting by Nataliya Petrenko-Litvinova

«ВІКНА». Сучасне жіноче мистецтво / "WINDOWS". Contemporary women’s art

«Перлини київського фарфору». Виставка музею «Київський фарфор»/«The pearls of Kyiv’s porcelain». Exhibition of the Kyiv Porcelain Museum

«Жіночі перевтілення». Живопис Олександри Єрастової / «Female metamorphosis». Painting by Alexandra Erastova

«Chateau». Фотопроект Руслана Лобанова / «Chateau». Photo project by Ruslan Lobanov

Виставка емалей Олександра Бородая / Exhibition of enamels by Olexander Boroday

«Срібна земля». Виставка живопису Ольги Кравченко / “Silver land”. Exhibition of paintings by Olha Kravchenko

«На пошану музею, з любов’ю до міста». Виставка живопису / «In respect for the Museum, with love to the city». Exhibition of paintings